takedavn1

Thông tin thanh toán

1. Ngân hàng Quân Đội ( MB BANK)

– Số tài khoản: 824547456789

– Chủ tài khoản: TAKEDA PHARMACEUTICAL CO . LTD – VND

– Chi nhánh: Hà Nội