takedavn1

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank

– Số tài khoản: 0011003674062

– Chủ tài khoản: PHAM VAN DUONG

– Chi nhánh: Hà Nội